fbpx

ELS TIPUS DE FAÇANA

1.Façana tradicional

Arrebossada i pintada, amb l'aïllament per l'interior.

2.Obra vista

Amb el maó vist, amb l'aïllament per l'interior.

3.SATE

Arrebossada però amb l'aïllament per l'exterior.

4.Façana ventilada

Per fora es veuen peces ceràmiques o de pedra aplacades.

 

Font de les imatges: Shooterstock i Pixabay.

 

….

  COSTS
CONSTR.
COSTS
MANT.
SOST.

….

  FAÇ. TRADICIONAL

 
  OBRA VISTA

 
  SATE

 
  FAÇ. VENTILADA

 

Llegenda:

▲ sistema econòmic / molt sostenible
■ sistema amb costs mitjos / lleugerament sostenible
▼ sistema car / molt poc sostenible
Pàgina anterior